KАНДИДАТСТВАНЕ

 • null
  Свържете се с нас на имейл ads@eps-jobs.bg или на телефони 02/ 832 10 40 и 02/ 443 85 05. Нашият екип от висококвалифицирани специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви даде информация за това какви изисквания и условия предлага немският работодател и как да започнете работа като медицинска сестра или помощник медицинска сестра в Германия.
 • null
  След разговора с наш сътрудник и установяване, че отговаряте на изискванията за заемане на съответната длъжност е необходимо да подготвите Ваша актуална автобиография (CV) на немски език.
 • null
  Нашият екип ще предложи кандидатурата Ви на немския работодател. При одобрение от немска страна, представител на Collatio-medical, ще се свърже с Вас по телефона за провеждане на интервю. Тогава ще получите подробна информация за свободните работни позиции в момента, задълженията и отговорностите Ви на работното място, възможността за настаняване в жилища на преференциално ниски цени и всичко друго, което Ви интересува.
 • null
  При одобрение от страна на немския работодател, ще получите работна оферта с предложение за работната заплата.
 • null
  След приемане на работното предложение от Ваша страна, ще съдействаме за организирането на пътуването Ви и започване на работа в Германия.
 • null
  За заемане на длъжностите медицинска сестра – общ профил и медицинска сестра – интензивни грижи е необходимо признаване на професионалната Ви квалификация. За целта, предварително трябва да предоставите копие на следните документи, преведени на немски език от заклет преводач и заверени пред нотариус:
 • Копие на диплома за завършено образование за медицинска сестра общ профил;
 • Копие на лична карта;
 • Копие на акт за раждане;
 • Копие от удостоверение за брак;
 • Академична справка;
 • Удостоверението от министерството на здравеопазването (за дипломи издадени след 2007 г. този документ не е необходим);
 • Препис извлечение на трудовия стаж.

Ние ще се погрижим за признаването на Вашата професионална квалификация!

Срокът за признаването на професионалната Ви квалификация е между 6 и 8 седмици след подаването на документите в немската институция.