My sa staráme o UZNANIE VAŠEJ PROFESIONÁLNEJ KVALIFIKÁCIE V NEMECKU – Anerkennung des Berufs “Gesundheits- und Krankenpfleger/in”.

Ak si želáte dosiahnuť svoje túžby prostredníctvom rastu v kariére a finančnej nezávislosti, my Vám ponúkame pracovné miesta v Nemecku na pozíciu “Diplomovaná zdravotná sestra” s možnosťou dlhodobého pracovného pomeru a osobného a profesionálneho rozvoja. My sa postaráme, aby sa pre Vás našla tá najlepšia realizácia, zodpovedajúca Vašim zručnostiam a kvalifikácii.

Podmienky pracovnej zmluvy ponúkané zamestnávateľom (mesačná mzda, pracovná doba, dovolenka, sociálne vymoženosti) sú identické s tými, ktoré majú aj nemeckí kolegovia. Zamestnávateľ poskytuje aj ubytovanie za zvýhodnené ceny, ako aj bezplatné následné vzdelávanie v nemeckom jazyku.

Zmluvné podmienky a platba

Vaša mzda ako Diplomovaná zdravotná sestra:
 • Nástupný plat od 3200 euro NETTO

 • Pri viac odpracovaných hodinách, mzda dosahuje do 3500 euro NETTO

Dodatočné bonusy:

 • Plánovanie, príprava a organizácia Vášho pobytu v Nemecku

 • Váš zamestnávateľ Vám poskytuje sumu vo výške 500 euro – jednorázový bezodplatný bonus na pokrytie začiatočných potrieb, štartujúc Váš nový začiatok v Nemecku

 • Každoročne – vianočné a prázdninové príplatky ku mzde

 • Možnosť ubytovania v byte firmy zamestnávateľa za zvýhodnenú nízku cenu

 • Zahrnuté náklady na dopravu od aj na pracovné miesto
 • Pracovné miesto v blízkosti Vášho ubytovania
 • Bezplatná výučba nemeckého jazyka, pre zvýšenie Vašich vedomostí

 • Možnosť neustáleho zvyšovania profesionálnej skúsenosti

 • Zabezpečený osobný konzultant v bulharskom aj nemeckom jazyku pre otázky, ktoré vznikli počas celého obdobia práce v Nemecku

Zmluvné podmienky:

 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú, nemecké dôchodkové a zdravotné poistenie

 • 24 dní platená ročná dovolenka, s každoročným rastom – do dosiahnutia maximálnych 30 dní platenej ročnej dovolenky v piatom roku;

 • Platba je pevne stanovená podľa stanovených hodinových sadzieb v Nemecku za konkrétnu pozíciu

 • Jasné a priehľadné platobné modely s atraktívnymi príplatkami pre špecializovaných robotníkov

 • Dodatočné príplatky za sobotné, nedeľné a sviatočné dni, čo sa dodatočne pripočítava

Požiadavky:

Aby sme začali procedúru Vašej realizácie ako Diplomovaná zdravotná sestra v Nemecku je nevyhnutné, aby ste:
 • vyplnili online formulár z našej internetovej stránky: httpss://eps-jobs.bg/health/form

 • zaslali kópiu Vášho diplomu o ukončenom medicínskom vzdelaní

 • ovládali nemecký jazyk na dobrej úrovni (ak neovládate nemecký jazyk, my Vám ponúkame školenie, aby ste dosiahli nevyhnutnú úroveň)

 • mali želanie za profesionálny rozvoj v Nemecku

 • boli pripravený na dlhší pobyt v Nemecku

 • boli zodpovedný k postaveným cieľom a k splneniu prijatých povinností

Uznanie Vašej kvalifikácie a nasledujúca realizácia v httpss://eps-jobs.bg/health/form sú možné len vtedy, ak obdržíme od Vás všetky potrebné dokumenty.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mail: info@eps-jobs.bg,

ako aj na telefón: 02 832 10 40 – my sme tu kvôli Vám!

Kandidovanie na prácu je úplne bezplatné!

Euro Personnel Service má registrovanú zmluvu so svojím nemeckým partnerom v Národnej agentúre zamestnanosti na Ministerstve práce a sociálnej politiky Bulharskej republiky s vydanými potvrdeniami o poskytovaní sprostredkovateľských služieb pri hľadaní práce.