Pre Vašu úspešnú realizáciu ako zdravotná sestra v Nemecku sú nevyhnutné nasledujúce začiatočné kroky:

Mať potrebné vzdelanie – diplom zdravotnej sestry
Ovládať nemecký jazyk (ak neovládate nemecký jazyk, my Vám môžeme ponúknuť príslušné školenie)
Vyplniť náš formulár: httpss://eps-jobs.bg/health/form pričom pripojíte Váš aktuálny životopis a fotografiu.

Potom ako obdržíme vyplnený formulár, my sa s Vami spojíme, aby sme upresnili všetky nasledujúce kroky. Dáme vám podrobnú informáciu ohľadne ponúkaných podmienok a nevyhnutných požiadaviek nemeckého zamestnávateľa, nevyhnutné dokumenty a všetko čo sa týka Vašej realizácie v Nemecku.

My sme tu kvôli Vám – dôverujte osvedčeným profesionálom!

Vy nám nebudete dlhovať žiadne poplatky a provízie!