Nevyhnutné je mať platný diplom o ukončenom medicínskom vzdelaní a ovládať nemecký jazyk na dobrej úrovni.

Nie. Kandidovanie pri nás je absolútne bezplatné. Nedlhujete a nebudete dlhovať poplatky, nezávisle od toho či ste schválený/á alebo nie ste schválený/á.

Áno, vyžaduje sa a firma Euro Personnel Service Vám môže pomôcť pri zaobstarávaní takéhoto certifikátu za predpokladu, že ovládate nemecký jazyk na uvedenej úrovni.

Uskutočňuje sa interview-rozhovor v našej kancelárii alebo po skype – povinne s kamerou.

Nevyhnutné je vyplniť náš online-formulár z našej internetovej stránky. Potom Vás budeme kontaktovať.

V rámci 2 dní po obdržaní Vami vyplneného formuláru pre kandidovanie sa s Vami spojíme telefonicky, aby sme Vás informovali aké pracovné miesto Vám môžeme ponúknuť.

Áno, nevyhnutný je aktuálny Životopis v nemeckom jazyku – bez chýbajúcej informácie, v tabuľkovom formáte s úplnou informáciou o všetkých stupňoch vzdelávania a všetkých doterajších pracovných miestach. Životopis musí byť s dátumom vyplnenia a s podpisom. Životopis sa pripojí ako file keď sa vypĺňa formulár pre kandidovanie.

Najlepšie je životopis uložiť vo formáte PDF.

aktuálny životopis v nemeckom jazyku
Rodný list – ak došlo k zmenám Vašich mien (napr.pri uzavretom manželstve, rozvode atď.) je nevyhnutné predstaviť aj všetky oficiálne dokumenty, potvrdzujúce zmenu. Všetky dokumenty musia byť notársky overené.
Kópia občianskeho preukazu alebo zahraničného pasu
Kópia diplomu o vysokoškolskom vzdelaní a dokument, potvrdzujúci všetky vykonané skúšky, ich známky a počet hodín (akademická informácia alebo dodatok k diplomu – ak obsahuje aj informáciu o počte vyučovacích hodín)
Potvrdenie o “zhode”, vydanom Ministerstvom zdravotníctva podľa Smernice 2005/36/ES o uznaní Vášho diplomu s teraz platným systémom vzdelávania. Toto potvrdenie sa vyžaduje len od osôb, ktoré začali svoje vzdelávanie pred dátumom 01.01.2007.
Diplom z certifikovaného jazykového centra, potvrdzujúci úroveň znalosti nemeckého jazyka – aspoň na úrovni B2
Výpis z registra trestov pre cudzinu (s dátumom vydania nie staršom ako 3 mesiace)
Lekárske potvrdenie pre začatie práce v zahraničí.

Nie. Toto potvrdenie je potrebné len pre osoby, ktoré začali svoje vzdelanie pred dátumom 01.01.2007.

Všetky dokumenty, ktoré nám predstavíte v súvislosti so zahájením Vašej práce v Nemecku, je potrebné preložiť do nemeckého jazyka a legalizovať.

Všetky požadované dokumenty je potrebné predstaviť v origináloch (alebo notársky overené kópie) a musia byť preložené do nemeckého jazyka prísažným prekladateľom.

Potom ako schválime Vašu kandidatúru a pošlete všetky potrebné dokumenty, začne sa proces uznávania Vášho diplomu v Nemecku. Tento proces vedie naša kancelária v Nemecku.

Proces priznávania môže trvať medzi 6 až 12 týždňov, a veľa závisí od toho, či všetky potrebné dokumenty sú dôkladne pripravené.

Dôležité je pozorne a dôkladne pripraviť potrebné dokumenty, spojené s budúcim potvrdením priznania Vašej kvalifikácie, ako aj procesu, ktorý predchádza jeho vydaniu. Dobrá príprava pre Vašu budúcu funkciu ako zdravotnícky pracovník Vám dovolí predísť komunikačné problémy, ktoré by prípadne mohli vzniknúť v budúcnosti. V Nemecku firma Vám zašle krátkodobé ako aj dlhodobé obdobia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v celom Nemecku.

Ako zdravotný pracovník by ste mohli/a pracovať tak ako na klinike, tak aj v domovoch dôchodcov.

Nemajte starosti! Váš zamestnávateľ Vám poskytne zariadený služobný byt. Tieto byty sa v podstate nachádzajú v obvode s dobrou infraštruktúrou a Vy sa budete môcť bez problémov presúvať tak ako na Vaše pracovné miesto, tak aj počas Vášho voľného času.

My Vám môžeme pomôcť nájsť vhodné ubytovanie pre Vás a Vašu rodinu.

V zásade čas od začiatku príprav do skutočného odchodu trvá od 6 do 12 týždňov. Veľa závisí od toho, či už máte Certifikát o znalosti nemeckého jazyka alebo musíte absolvovať skúšku. Ak už máte, v tom prípade čas je kratší. Potom čo sa všetky požadujúce dokumenty predstavia v Nemecku, čas na ich spracovanie do obdržania Vášho povolenia trvá od 3 do 5 pracovných týždňov.

Euro Personnel Service nevyberá žiadne poplatky alebo provízie! Autorizovaný preklad všetkých dokumentov – suma sa pohybuje v rámci od 100 do 500 lv. Tieto peniaze budete platiť prekladateľskej agentúre, ktorú si vyberiete. Cestovné náklady – jednosmerný autobusový lístok do Nemecka / približne 200 lv., jednosmerná letenka približne 400 lv.

Ako medicínsky káder budete dostávať nadpriemernú mzdu za Nemecko, v závislosti od Vašej kvalifikácie a konkrétneho pracovného miesta. Čistá odmena je v rámci 2500 – 2700 euro a závisí od Vašej daňovej klasifikácie. Za nočné, sobotné a nedeľné služby budete dostávať príplatok, ktorý bude uhradený v plnej výške.

Hradia sa náklady za Vašu dopravnú kartu, alebo môžete dostávať vrátenú sumu za palivo ( na km ) vynaložené pri presúvaní sa na/od pracovné miesto, ak používate súkromný automobil. Pracovnú nemeckú zmluvu na dobu neurčitú s hodinovou mzdou.
Rôznorodosť pracovných miest, na ktorých by ste mohol/la nadobudnúť cennú praktickú skúsenosť. V závislosti od želenia – na plný alebo čiastočný pracovný úväzok.
Právo na platenú ročnú dovolenku: 24 dní v prvom roku, 25 – v druhom, od tretieho pracovného roku – po 26 dní ročne.
Možnosť ubytovania za zvýhodnené ceny.
Sociálne a zdravotné poistenie v Nemecku.

Aby ste boli priateľský
Aby ste boli kompetentný vo Vašej oblasti práce
Aby ste boli korektný a presný
Aby ste bol motivovaný pre prácu
Aby ste boli pripravený pomáhať kolektívu, v ktorom pracujete
Aby ste boli dynamický
Aby ste mali želanie učiť sa nové veci
Aby ste boli spokojní s prácou, ktorú vykonávate

Spoločnosť, v ktorej je zamestnaných 90% našich zamestnancov je Collatio-medical. Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie služieb/starostlivosti v oblasti medicíny a starostlivosti o chorých ľudí.

Spoločnosť je certifikovaná v Nemecku na poskytovanie medicínskeho personálu v zdravotníckych zariadeniach. V spoločnosti Collatio medical, Vy ste priamo v centre! Spoločnosť Collatio medical vytvorila Informačné centrum, z ktorého sa môžu kompetentne podporovať zamestnanci v Nemecku. Okrem toho, každý kto sa rozhodne pracovať v Collatio medical, má naďalej svoju kontaktnú osobu v Euro Personnel Service a v prípade nutnosti poskytnúť radu alebo pomoc môžete sa na ňu obrátiť. Firma hľadá pre Vás vhodné pracovné miesto pričom Vám šetrí stres. Collatio medical organizuje skúšobné hodiny a riadi všetky procesy bez Vašej starostlivosti. Vyhľadávanie pracovného miesta pre Vás prebieha takmer samo, aby ste sa mohol/a sústrediť na Vašu prácu. Dodatočne tím firmy sa stará o mzdu nad priemer, platbu podľa Vašich výsledkov. Kedykoľvek môžete podpísať priamu zmluvu s každým zdtravotníckym zariadením, v ktorom pracujete. Ponúkame Vám nekomplikovaný prechod na priame vymenovanie do zdravotníckeho zariadenia podľa Vášho výberu.