Hlavnou požiadavkou pre najímanie na prácu prostredníctvom firmy Euro Personnel Service je znalosť nemeckého jazyka aspoň na strednej hovorovej úrovni. Tiež je nevyhnutná adaptívnosť k jazyku, aby ste si rýchlo zvykli na miestny dialekt. V niektorých oblastiach Nemecka, napríklad v Baden-Württemberg sa hovorí švábskym dialektom. Na kontrolu úrovne nemčiny sa uskutočňuje pohovor v našej kancelárii alebo po skype – nevyhnutne s kamerou.

EPSskype
document_signing

Doporučuje sa budúci naši zamestnanci aby boli vo veku medzi 30 a 63 rokov. Prednosťou je, ak máte certifikát o ukončenom kurze ako sociálny asistent a ošetrovateľ, ako aj vodičský preukaz. Po schválení kandidáta sa podpisuje pracovná zmluva. S týmto účelom je nevyhnutné, aby ste mali nasledujúce dokumenty: osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov, krátky pracovný životopis, obojstrannú kópiu občianskeho preukazu a Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Dostanete dokument A1, ktorý potvrdzuje, že ste boli poistený v Bulharsku počas trvania služobnej cesty v cudzine. Vydáva sa do 6 týždňov po začiatočnom dátume vyslania na služobnú cestu. Európsky preukaz zdravotného poistenia /EPZP/ je povinný a je len pre pohotovostnú lekársku starostlivosť. Normálnu návštevu pri zubárovi/lekárovi platíte osobne a priamo pri návšteve. Podrobnejšiu informáciu o EPZP nájdete na internetovej stránke: : httpss://www.ezok.bg/

EPSezok
epsvnimanie.jpg

V prípade otázok z Vašej strany, spojených s dovolenkou, zmluvou, činnosťou pri klientovi atď. sa obracajte jedine na Vášho zamestnávateľa t.j. na nás, pretože Vaša pracovná zmluva je s bulharskou firmou-zamestnávateľom. Pri vzniknutých problémoch nemeckí klienti dávajú prednosť kontaktov priamo s našími kolegami v Nemecku a v zriedkavejších prípadoch s Vami. Nemáte právo opustiť klienta bez toho, aby ste o tom informovali EPS a kým nebude nájdená náhrada za Vás. V opačnom prípade narušujete pracovnú zmluvu.

Keď zasielate Vašu fotografiu, odporúča sa usmievať sa, fotografia nech bude do pása a nech je urobená na bielom alebo neutrálnom pozadí. Dosť často klient v Nemecku je pod vplyvom typu a kvality fotografie pri svojom výbere. Táto formuje prvý dojem klienta o Vás.
Доста често клиентът в Германия е повлиян от типа и качеството на снимката при избора си. Тя формира първото впечатление на клиента от Вас.

example

Starostlivosť o starších ľudí

Požiadavky: vysielanie do nemeckých domácností

Minimálny vek: 30 rokov/maximálny vek 65 rokov
Cudzí jazyk: nemecký
Zručnosti: vedenie domácnosti /varenie, čistenie, pranie……atď./
Motivácia: želanie pre pomoc v domácnosti a starostlivosť o starších ľudí
Charakter: kandidáti musia byť spokojní a milí a správať sa s úctou a pozornosťou k starším ľuďom

Platenie:
Platenie za prácu v Nemecku je každý mesiac, pričom za týmto účelom zamestnanci musia mať platný bankový účet v leva v Bulharsku. EPS vypláca svojím zamestnancom mzdy medzi 2000 lv. a 3000 lv., pričom tieto mzdy sa pohybujú podľa miesta a závisia od kvalifikácie zamestnancov. Mzdy sa formujú na základe vykonávanej činnosti a sú rôzne pre každý jednotlivý prípad. Všetci naši zamestnanci dostávajú legálnu pracovnú zmluvu a sú sociálne a zdravotne poistení na základe plne obdržanej pracovnej mzdy.

Činnosti:

Pomocníčka v domácnosti: stará sa hlavne o jednu normálnu nemeckú domácnosť, ktorá sa skladá z 1–2 osôb.

To zahrňuje nasledujúce činnosti: čistenie, varenie, nakupovanie, prípadne minimálna pomoc pri chôdzi alebo iných pohyboch, pomoc pri rezaní potravinových produktov, pomoc v kúpelni, sprevádzanie na toaletu. V jednotlivých prípadoch je možné, aby Vás požiadali o pomoc pri čistení snehu cez zimu, čo Vám bude oznámené ešte pred odchodom.

Charakteristika činnosti:

Väčšina osôb, o ktoré sa v Nemecku starajú, sú starší ľudia, ktorí kvôli pokročilému veku alebo kvôli nemoci, sa nemôžu obslúžiť v každodennom živote bez cudzej pomoci. Ako pomocníčka v domácnosti máte na starosti, aby sa staršia osoba cítila dobre a bolo o ňu postarané. V zásade príbuzní sa na začiatku snažia pomáhať, aby sa naši zamestnanci cítili príjemne a ich pobyt bol dobre organizovaný. Naši zamestnanci žijú v domácnosti klienta, pričom nemajú výdaje spojené so stravou a ubytovaním.

EPS dáva možnosť ženám a mužom každého veku s dobrou nemčinou pracovať v súkromných nemeckých domácnostiach ako pomocníci v domácnosti a aby sa starali o staršie osoby.