Euro Personnel Service nevyberá provízie alebo iné poplatky od kandidátov, t.j. kandidovanie je úplne bezplatné. Vyberanie poplatkov uchádzačmi o prácu je zakázané legislatívou Európskej únie. Spolupracovník firmy nikdy nebude od Vás žiadať peniaze.

Zamestnanci firmy Euro Personnel Service dostávajú mzdu do 15-teho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci platby. Spoločnosť nemá prax platiť zálohu. Platba sa uskutočňuje len bankovým prevodom. Peniaze v hotovosti sa nevyplácajú. Euro Personnel Service neplatí cestovné (peniaze bez dane), pretože to je v rozpore s bulharským právom. Celá suma, ktorá sa platí je vo forme pracovnej mzdy, na ktorú sa v Bulharsku platia všetky príspevky na sociálne a zdravotné poistenie.

Nevyhnutné je, aby ste mali bankový účet v leva v bulharskej banke. Banky obyčajne podľa želania dávajú možnosť vydania druhej debetnej karty – napríklad pre člena rodiny. Doporučuje sa mať k dispozícii medzinárodnú debetnú kartu, aby ste disponovali so svojimi peniazmi všade po svete (pre platenie tovarov a služieb, pre prístup k peniazom z bankomatu v cudzine). Ak používate účet dcéry, syna alebo manžela/ky, je nevyhnutné mať notársky overené vyhlásenie, že dávate svoj súhlas, vaša mzda aby bola prevedená na tento cudzí účet.

EPSpib