form-a1

A1 je formulár, s ktorým sa dokazuje platné právo pre osobu vyslanú do Nemecka. Potvrdenie A1 môže byť vydané so spätným dátumom, t.j. za staré obdobie. A1 je formulár, ktorý vydáva príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahujú na pracovníkov. S vydaním tohto formulára sa potvrdzuje, že za obdobie vyslania tieto osoby naďalej podliehajú bulharskej legislatíve sociálneho zabezpečenia, pričom všetky sociálne, zdravotné a dane z príjmu v Nemecku sú splatné tu v Bulharsku.

Tento formulár legalizuje pobyt a prácu v cudzej krajine a zároveň zabezpečuje vyslaným pracovníkom potrebné sociálne zabezpečenie. Vlastníctvo formuláru A1 Vám dáva možnosť cítiť sa bezpečne v súvislosti s Vaším legálnym pobytom v Nemecku. Vaši príbuzní, ktorí zostávajú v Bulharsku a sú spoluúčastní s Vaším osudom v Nemecku, tiež môžu byť úplne spokojní a nemusia sa o Vás báť. Formulár A1 vydáva Národná agentúra pre príjmy osobne za každého zamestnanca vyslaného do Nemecka. Za jeho vydanie sa stará Váš zamestnávateľ. Vy nemáte absolútne žiadne povinnosti v súvislosti s jeho vydaním. Originál formulára A1 uchováva zamestnávateľská spoločnosť. V prípade žiadosti zo strany vyslanej osoby, kópia formulára môže byť zaslaná po e-mail.