Kto sme?

Našu činnosť sme začali ešte v roku 2007 a už viac ako 10 rokov ponúkame prácu v Nemecku v oblasti sociálnych služieb pod obchodnou značkou “Euro Personnel Service”. Prísne dodržiavame všeky požiadavky bulharskej aj nemeckej legislatívy. Pre nás je dôležité, aby sa pracujúci v Nemecku cítili chránení a rešpektujeme ich práva.

Euro Personnek Service rozvíja svoju činnosť v dvoch základných smeroch, a to konkrétne:

rabota-v-germania-za-nas-euro-personal-service
  • Priamy zamestnávateľ:

Ako priamy zamestnávateľ, my vysielame pomocníkov v domácnosti, osobných asistentov a opatrovateľov do Nemecka, aby sa starali o starších ľudí. Všetci naši zamestnanci dostávajú legálnu bulharskú pracovnú zmluvu a sú sociálne aj zdravotne poistení na maximalny poisťovací prah pre Bulharsko vo výške 2600 lv. Garantujeme regulárne vyplácanie mesačnej mzdy svojím zamestnancom, nezávisle od toho, či nemeckí klienti zaplatia za obdržanú službu. Legálna práca v Nemecku sa potvrdzuje s formulárom A1, ktorý je vydávaný pre každého nášho zamestnanca od Národnej agentúry pre príchody v Bulharsku.

  • Vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pri najímaní do práce:

Firma vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pri organizovaní práce zdravotných sestier a lekárov v Nemecku. Zdravotnícky personál sa vymenúva s nemeckou pracovnou zmluvou cez firmu, ktorá má registráciu v Nemecku. Dokonca aj po podpísaní pracovnej zmluvy s nemeckým zamestnávateľom, my zostávame k dispozícii a pomáhame v prípade potreby všetkým zamestnancom, ktorí sú nami vyslaní do Nemecka. Naša firma má registráciu pre vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pri najímaní na prácu, s registráciou na Ministerstve práce a sociálnej politiky Bulharskej republiky s potvrdením číslo 2252 a 2253 zo dňa 06.04.2017

Aká je naša misia?

Rozvíjať činnosť v oblasti sociálnych služieb, spoliehajúc sa na korektnosť vo vzťahoch s našími zamestnancami a partnermi.