Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какво е необходимото условие, за да кандидатствам за работа в здравно заведение в Германия?
Необходимо е да имате валидна диплома за завършено медицинско образование и да владеете немски език на добро ниво.

Заплащат ли се такси при кандидатстване или одобрение?
Не. Кандидатстването при нас е абсолютно безплатно за Вас. Вие не дължите и няма да дължите такси, независимо от това дали сте одобрени или не сте одобрени.
Изисква ли се сертификат за владеене на немски език?
Да, изисква се и Юро Персонал Сервиз може да Ви съдейства при изваждането на такъв сертификат при положение,че владеете немски език на посоченото ниво.
На како ниво трябва да владея немски език, за да мога да започна работа в Германия?
Ниво B2.
Как се определя нивото на немски език?
Провежда се интервю-събеседване в офиса ни или по скайп - задължително с камера.
Как мога да кандидатствам при вас за работа в здравно заведение?
Необходимо е да попълните нашия онлайн-формуляр от страницата ни. След което ние ще се свържем с Вас.
Какво следва след като попълня онлайн-формуляра за кандидатстване за работа в здравни заведения в Германия?
В рамките на 2 дни след като получим попълнения от Вас формуляр за кандидатстване ще се свържем с Вас по телефон, за да Ви информираме какво работно място може да Ви предложим.
Необходима ли е автобиография при попълването на формуляра за кандидатстване?
Да, необходима е актуална Автобиография на немски език– без липсваща информация, в табличен формат с пълна информация за всички степени на обучение и всички досега заемани работни места. Автобиографията трябва да бъде с дата на попълване и подпис. Автобиографията се прикачва като файл когато се попълва формуляра за кандидатстване.
В какъв формат трябва да е запазена автобиографията?
За предпочитане е да запазите автобиографията си в PDF формат.
Какви документи е необходимо да подготвя, за да започна работа в Германия?
 • актуална автобиография на немски език
 • Акт за раждане – ако има промяна в имената Ви (напр. при сключен брак, развод и т.н.) е необходимо да представите и всички официални документи, удостоверяващи промяната. Всички документи трябва да са нотариално заверени.
 • Копие на лична карта или задграничен паспорт
 • Копие от диплома за висше образование и документа, удостоверяващ всички положени изпити, техните оценки и хорариум (академична справка или приложението към дипломата - ако съдържа и информация за хорариума от учебни часове)
 • Удостоверение за „съответствие“, издадено от Mинистерството на здравеопазването според Директива 2005/36/ЕО за приравняване на Вашата диплома към сега действащата система на обучение. Това удостоверение се изисква само за лицата, започнали своето образование преди 01.01.2007 г.
 • Диплома от сертифициран езиков център, удостоверяваща ниво на владеене на немски език - поне на ниво B2
 • Свидетелство за съдимост за чужбина (с дата на издаване не по-стара от 3 месеца)
 • Медицинско свидетелство за започване на работа в чужбина.
Изисква ли се удостоверение от Министерството на здравеопазването, ако съм започнал/а своето образование след 01.01.2007 г.?
Не. Това удостоверение е необходимо само за лица, започнали своето образование преди 01.01.2007 г.
Необходимо ли е да ви предоставя всички документи на немски език?
Всички документи, които ни предоставяте във връзка със започването Ви на работа в Германия, е необходимо да бъдат преведени на немски език и легализирани.
Може ли да предоставя само копие на изискваните от вас документи?
Всички необходими документи трябва да бъдат представени в оригинал (или нотариално заверено копие) и да имат превод на немски от заклет преводач.
Какво следва след като съм одобрен/а от вас?
След като одобрим Вашата кандидатура и сте ни изпратили всички необходими документи, се задейства процесът по признаване на Вашата диплома в Германия. Този процес се придвижва от нашия офис в Германия.
Колко отнема процесът на признаване в Германия?
Процесът по признаване може да продължи между 6 и 12 седмици, и много зависи от това, дали всички необходими документи са подготвени акуратно.
Какво е важно? На какво да обърна внимание?
Важно е да подготвите внимателно и акуратно необходимите документи, свързани с бъдещото удостоверение за признаване на квалификацията Ви, както и на процеса, предхождащ издаването му. Добрата подготовка за Вашата бъдеща длъжност като здравен работник ще Ви позволи да предотвратите комуникативни проблеми, които евентуално биха възникнали в бъдеще. В Германия фирмата ще Ви изпрати както за краткосрочни, така и за дългосрочни периоди в здравни заведения, които се намират в цяла Германия.
Къде мога да работя?
Като здравен работник бихте могли да работите както в клиники, също така и в старчески домове.
Къде ще живея?
Не се безпокойте! Вашият работодател ще Ви предостави обзаведена служебна квартира/жилище. Принципно тези квартири се намират в райони с добра инфраструктура и Вие ще можете безпроблемно да се придвижвате, както до Вашето работно място, така също и в свободното Ви време.
Как се процедира, ако искам да живея заедно със семейството ми?
Ние можем да Ви помогнем да намерите подходящо жилище за Вас и Вашето семейство.
Как изглеждат жилищата, които предлагате?
Колко време е необходимо докато подготвя всичко за своето заминаване?
Принципно времето от започване на подготовката до самото заминаване отнема от 6 до 12 седмици. Много зависи също от това, дали вече притежавате Сертификат за владеене на немски език или предстои да се явявате на изпит. Ако да, то времето е по-кратко. След като всички изискуеми документи се представят в Германия, времето за тяхната обработка до получаването на Вашето разрешително отнема 3 до 5 работни седмици.
Какви парични средства трябва да инвестирам, за да започна работа в здравно заведение в Германия?
Юро Персонал Сервиз не събира каквито и да е било такси или комисионни! Оторизиран превод на всички документи – сумата варира в рамките на 100 до 500 лв. Тези пари ги заплащате на преводаческата агенция, която сте избрали да ползвате. Пътни разходи – еднопосочен автобусен билет до Германия / около 200 лв, еднопосочен самолетен билет / около 400 лв. 
Колко ще получавам, работейки в медицинско заведение?
Като медицински кадър ще получавате заплащане над средното за Германия, в зависимост от Вашата квалификация и конкретното работно място. Нетното възнаграждение е в рамките на 2500 - 2700 Евро и зависи от Вашата данъчна класификация. За нощни, съботни и неделни дежурства ще получавате допълнително възнаграждение, което ще се изплаща изцяло.
Какво ми предлага моят бъдещ работодател?
 • Поемат се разноските по Вашата карта за транспорт, или можете да получавате възстановена сумата за гориво ( на км.) изразходвано при придвижване към/от работното Ви място, ако ползвате личен автомобил.
 • Безсрочен немски трудов договор с почасово заплащане.
 • Разнообразие от работни места, на които бихте могли да добиете ценен практически опит.
 • По желание - пълно или почасово работно време.
 • Право на платен годишен отпуск: 24 дни през първата година, 25 – през втората, от третата работна година – по 26 дни годишно.
 • Възможност за жилищно настаняване на преференциални цени. 
 • Социално и здравно осигуряване в Германия.
Какво очаква работодателя от мен в Германия?
 • Да бъдете дружелюбни
 • Да бъдете компетентни във Вашата сфера на работа
 • Да бъдете коректни и точни
 • Да бъдете мотивирани за работа
 • Да имате готовност да помагате на екипа, в който работите
 • Да сте динамични
 • Да имате желание за учене на нови неща
 • Да сте задоволени от работата, която работите
С кой основен работодател работите в Германия?
Фирмата, в която се назначават 90% от нашите служители е Collatio-medical Фирмата е специализирана в предоставянето на услуги/грижи в областта на медицината и обгрижването на болни хора.
Защо точно Collatio medical?
Фирмата е сертифицирана в Германия за предоставяне на медицински персонал в здравни заведения. В Collatio medical, Вие сте в центъра! Фирма Collatio medical е създала Информационен Център, от който компетентно да могат да се подкрепят служители в Германия. Отделно от това всеки, който избере да работи в Collatio medical, продължава да има свое контактно лице в Юро Персонал Сервиз и при необходимост от съвет или помощ, можете да се обръщате към него. Фирмата търси за Вас подходящо работно място като Ви спестява стреса. Collatio medical организира часове за пробна работа и движи всички процеси без Вашата грижа. Търсенето на работно място за Вас протича почти от само себе си, за да можете да се съсредоточите във Вашата работа. Допълнително екипът на фирмата се грижи за заплащане над средното ниво, заплащане в зависимост от Вашите постижения. По всяко едно време можете да подпишете директен договор със здравото заведение, в което работите. Ние Ви предлагаме една некомплицирана смяна за директно назначаване към здравно заведение по ваш избор.