ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането за работа в Германия става ежемесечно, като за целта служителите трябва да имат валидна банкова сметка в лева в България. ЮПС плаща на служителите си заплати между 2200 лв. и 3200 лв., като те варират според мястото и зависят от квалификацията на служителите. Заплатите се формират на база на извършваната дейност и са различни за всеки отделен случай. Всички наши служители получават легален български трудов договор и са осигурени социално и здравно върху изцяло получаваното трудово възнаграждение.

Юро Персонал Сервиз не събира комисиона или други такси от кандидатите, тоест кандидатстването за работа е абсолютно безплатно. Събирането на такси от търсещите работа е забранено от законодателството на Европейския съюз. Сътрудник на фирмата никога няма да поиска пари от Вас.

Служителите на Юро Персонал Сервиз получават заплатата си до 15-то число на месецa, следващ месеца на заплащане. Фирмата няма практика да изплаща аванс. Заплащането се извършва само по банков път. Пари в брой не се изплащат. Юро Персонал Сервиз не изплаща командировъчни пари (пари без данъци), тъй като това е в противоречие с българското законодателство. Цялата сума, която се изплаща е във вид на работна заплата, върху която са заплатени всички социални и здравни осигуровки в България.

Необходимо е да имате левова банкова сметка към българска банка. Обикновено банките дават възможност за издаване по желание на втора дебитна карта – примерно за член от семейството. Препоръчително е да разполагате с международна дебитна карта, за да разполагате с парите си навсякъде по света (за плащане на стоки и услуги, за достъп до парите от банкомат в чужбина).
Ако ползвате сметка на дъщеря, син или съпруг/а, е задължително да имате нотариално заверено заявление, че давате съгласието си, заплатата Ви да бъде превеждана на тази чужда сметка.

EPSpib

БОНУСИ

Юро Персонал Сервиз държи да осигури възможно най-добрите условия на труд за своите служители. Затова им предоставя различни бонуси и социални придобивки:

  • Всеки служител, който препоръча във фирмата някой кандидат и той бъде назначен на работа, получава еднократен бонус на стойност 400 лв.
  • Ако нов служител постъпи на работа в Юро Персонал Сервиз, и доведе свой клиент, с когото работи до момента, получава еднократен бонус в размер на 800 лв., след втория месец. Освен това му се гарантират по-добри условия на работа и трудово възнаграждение, за в бъдеще, спрямо условията, които е имал при предходния си работодател.