Юро Персонал Сервиз не събира комисиона или други такси от кандидатите, тоест кандидатстването за работа е абсолютно безплатно. Събирането на такси от търсещите работа е забранено от законодателството на Европейския съюз. Сътрудник на фирмата никога няма да поиска пари от Вас.

Служителите на Юро Персонал Сервиз получават заплатата си до 15-то число на месецa, следващ месеца на заплащане. Фирмата няма практика да изплаща аванс. Заплащането се извършва само по банков път. Пари в брой не се изплащат. Юро Персонал Сервиз не изплаща командировъчни пари (пари без данъци), тъй като това е в противоречие с българското законодателство. Цялата сума, която се изплаща е във вид на работна заплата, върху която са заплатени всички социални и здравни осигуровки в България.

Необходимо е да имате левова банкова сметка към българска банка. Обикновено банките дават възможност за издаване по желание на втора дебитна карта – примерно за член от семейството. Препоръчително е да разполагате с международна дебитна карта, за да разполагате с парите си навсякъде по света (за плащане на стоки и услуги, за достъп до парите от банкомат в чужбина).
Ако ползвате сметка на дъщеря, син или съпруг/а, е задължително да имате нотариално заверено заявление, че давате съгласието си, заплатата Ви да бъде превеждана на тази чужда сметка.

EPSpib