Формуляр А1 образец
Формуляр А1 образец
Формуляр А1 образец
form-a1

А1 е формуляр, с който се доказва приложимото законодателство за командированото в Германия лице. Удостоверение А1 може да се издаде със задна дата, т.е. за стар период от време. А1 е формуляр, който се издава от компетентната институция на държавата-членка, на чието законодателство са подчинени работниците.
С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България.

Този формуляр легализира пребиваването и работата в чужда държава, също така осигурява на командированите лица необходимата социална сигурност. Притежавайки формуляр А1 Вие можете да се чувствате защитени относно легалния Ви престой в Германия. Вашите близки, които остават в България и са съпричастни с Вашата съдба в Германия, също могат да са абсолютно спокойни и да не се притесняват за Вас. Формуляр А1 се издава от Национална агенция за приходите персонално за всеки командирован в Германия служител. За издаването му се грижи Вашият работодател. Вие нямате абсолютно никакви задължения относно издаването му.
Оригиналът на формуляр А1 се съхранява от фирмата-работодател. При желание от страна на командированото лице може да му се изпрати копие на формуляра по имейл.

За всеки служител, който работи в Германия с български трудов договор и социално осигуряване в България е необходимо да му се издаде формуляр А1. Обикновено той се издава до два месеца след началната дата на командироването.