За да работите като домашен помощник е необходимо да сте на възраст между 30 и 63г.

Не. Кандидатстването при нас е абсолютно безплатно за Вас. Вие не дължите и няма да дължите такси независимо от това дали сте одобрени или не сте одобрени.

Работата се състои в грижа за възрастен, болен човек плюс водене на домакинството (почистване, пране, гладене, готвене, пазаруване..)

Необходимо е владеене на немски език поне на средно ниво.

Необходимо е образуване на изречения, лицето се старае много да говори и разказва, но прави граматически грешки. Лицето познава основните правила на немската граматика и се старае да контролира прилагането им, прави фонетични и синтактични грешки, но това не затруднява общуването в голяма степен.

Провежда се интервю-събеседване в офиса ни или по скайп – задължително с камера.

Необходимо е да попълните нашия онлайн-формуляр от страницата ни. След което ние ще се свържем с Вас за насрочване на дата и час за провеждане на разговор на немски език.

В рамките на 2 дни след като получим попълнения от Вас формуляр за кандидатстване ще се свържем с Вас по телефон, за да насрочим ден и час за разговор на немски език.

Ще разговаряме с Вас на теми, свързани с домакинството и грижата за възрастни хора (човешко тяло, болести, пазар и домакинство).

След като преценим, че нивото Ви на владеене на немски език е задоволително, ние започваме да търсим подходящ клиент, при когото да работите. След като намерим такъв, ние Ви представяме информацията за клиента. Ако приемете работното място, ние изпращаме Вашата кандидатура на клиента. Ако и клиентът Ви одобри, то тогава се насрочва дата за пътуване за Германия. Колкото по-добре владеете немски език, толкова възможността да заминете по-бързо е по-голяма.

Екипът на Юро Персонал Сервиз започва да търси подходящо работно място за Вас, което да Ви предложи.

Изискваните от нас документи е необходимо да донесете едва тогава, когато сте одобрен/а от конкретен клиент и е насрочена дата за пътуване. Преди този момент Вие сами трябва да съхранявате набавените от Вас документи.

Когато имаме подходящo предложение за Вас, ще Ви изпратим имейл, съдържащ детайлна информация за клиента: възраст, кг, ръст и състоянието на клиента /заболяване, ако има такова/, както и задълженията Ви. В имейла ще е посочено и месечното трудово възнаграждение за конкретното работно място, както и определената дата за пътуване за Германия.

Да, можете, но е необходимо да напишете причините за отказа Ви.

В зависимост от конкретния случай е възможно шофьорската книжка да е задължително условие, но има и работни места, където не се изисква да шофирате.

Когато отивате при нов клиент като титуляр на работното място, е необходимо да останете поне 3-4 месеца. При заместване на титуляра на работното място, продължителността е между един и два месеца.

Да, възможно е. Обикновено , когато отивате само по заместване на титуляр, продължителността е между един и два месеца.

Получавате трудов договор, който се подписва в офиса на фирмата в София

Не е възможно да работите на граждански договор при нас.

Не е възможно. Всеки служител, изпратен от нас в Германия, получава трудов договор, който е регистриран в НАП.

Получавате здравно и социално осигуряване върху реалната Ви заплата, както и документ А1, който удостоверява, че сте били осигурявани в България за времето на командировката Ви в чужбина.

Вие ще бъдете социално осигурени от нас в България.

Притежанието на формуляр А1, в която и да е страна-членка на ЕС, удостоверява, че лицето е социално осигурено и не е нужно да му се внасят социални вноски в държавата, в която е командировано. Този формуляр легализира пребиваването и работата в чужда държава, също така осигурява на командированите лица необходимата социална сигурност.

Формуляр А1 се издава от Националната агенция по приходи (НАП). Документи за издаването му се подават от фирмата, която командирова служителя си. Формуляр А1 се получава от фирмата, която е длъжна да съхрани оригинала до приключването на командировката.

Всяко работно място има определена работна заплата, която зависи от сложността на конкретния случай. Колкото повече задължения има домашния помощник, толкова по-висока е заплатата за това работно място.

Ще получите месечното си възнаграждение от 15-то число до 30-то число на месеца, т.е. за половин месец. След това всяка следваща заплата ще е за цял месец.

Възнаграждението Ви се изплаща от нас.

Възнаграждението за всеки месец се изплаща до 15-то число на следващия месец, само по банков път, необходимо е да имате банкова сметка към българска банка в лева

Не. Възнаграждението Ви се превежда на българска банкова сметка.

Не е възможно. Изплащането на възнаграждението Ви се извършва единствено по банков път.

Необходимо е да имате международна дебитна карта, за да разполагате с парите си навсякъде по света(за плащане на стоки и услуги, за достъп до парите от банкомат в Германия).

Да, но ако ползвате сметка на Ваш близък е задължително да имате нотариално заверено удостоверение, че давате съгласието си възнаграждението Ви да бъде превеждано на тази чужда сметка.

Пътуването може да се осъществи с автобус, самолет или личен транспорт.

Пътните разходи покрива фирмата или клиентът.

Пътуването може да се осъществи със самолет,автобус или личен транспорт.

Непосредствено преди да отпътувате за Германия, наш служител ще Ви обясни как да се придвижите до клиента или ако има възможност, кой и къде ще Ви посрещне в Германия, за да Ви заведе при клиента. При всеки клиент посрещането се организира индивидуално от нас в зависимост в коя част на Германия се намира клиентът.

Получавате безплатна храна и настаняване при клиента, за когото се грижите. Задължително Ви се предоставя отделна стая само за Ваше ползване, в определени ситуации може да имате и собствена баня и тоалетна.

Не! Жилището, което се осигурява при клиента, е единствено само за Ваше ползване и не се придвижда да водите други хора или животни с Вас.

По време на пребиваването Ви в Германия имате право на спешна медицинска помощ, но е задължително да имате валидна Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/.

При затруднение от Ваша страна можете да се свържете с екипа на Юро Персонал Сервиз, който ще Ви помогне.

Необходимо е да ни предупредите поне един месец предварително, за да можем да намерим Ваш заместник, ако се изисква такъв от клиента.

Да! Необходимо е да се свържете с нас, за да оформим необходимите документи във връзка с престоя Ви.

Необходимо е да се свържете с нас и да ни информирате, колкото се може по- рано, след което ние ще намерим друг служител.

Да! Необходимо е да пазите всички касови бележки от пазаруването и да ги предоставяте на клиента или на близките му, в зависимост от конкретната ситуация.

Да! Ваше задължение е да ни информирате при положение, че е настъпила някаква промяна при клиента.