Най-често срещаните и добри предложения за работа в Германия

Най-често срещаните и добри предложения за работа в Германия

По последни данни имигрантската общност в европейските страни е най-голяма на територията на Германия. В началото на 2018 година на немска територия е регистриран рекордния брой от 19 милиона имигранти, като най-голяма част от тях са от турски произход, близо 3 милиона души. Българската общност в Германия не само че е нараснала до 310 хиляди души, но и продължава да расте скоростно и с всеки изминал ден.

В този материал не смятаме да анализираме причините, подтикнали толкова много  българи да напуснат страната ни. По-важно за нас в случая е да разсъждаваме относно това защо толкова често те избират не коя да е друга страна (и в рамките на ЕС, и извън него), ами именно Германия. Сред най-логичните и явни причини се наражда възможността за бързо намиране на работа в Германия. Ако трябва да сме по-конкретни, ще отбележим, че опциите са наистина много, като те са както за висококвалифицирана позиция, така и за неквалифициран труд от типа на общ работник, помощник в кухня и така нататък.

За да си представите по-ясно ситуацията на трудовия пазар на немска територия, разделена условно на две нива – квалифицирана и неквалифицирана работа  в Германия, ще ви дадем пример, който междувременно покрива и списъкът с така наречените най-често срещани и добри предложения за трудоустрояване на немска почва.

В този списък попадат професиите и работните позиции в областта на медицинските грижи. Ако ги приемем за общо понятие, лесно можем да изведем и квалифицираните и неквалифицирани предложения за работа в Германия, които едновременно с това са и най-предпочитаните позиции за българите. Разбира се, максимално най-квалифицираната позиция, за която можете да кандидатствате, са лекарите, като тук имаме на предвид наистина всякакви специалисти от областта на медицинската професия. Неимоверно, след тях следват и медицинските сестри, а често и лаборантите, фармацевтите и кадри от областта на биологията и химията.

Ако трябва да продължим линията на медицинските грижи и помощният медицински персонал, веднага ще открием и следващите най-често предлагани позиции за работа в Германия, респективно успешно заемани от българи без медицинска квалификация. Това са болногледачите, домашни помощници и асистенти. Обикновено, става въпрос за гледане на възрастни или болни хора, а понякога и за хора в неравностойно положение, както и домашни помощници в отглеждането на деца. И ако за лекарите и медицинските сестри българската диплома представлява валиден документ за доказване на квалификация, умения и знания, при болногледачите и домашните асистенти, например, се осигуряват допълнителни курсове за придобиване на необходимата подготовка. В повечето случаи, българите, които търсят работа в Германия за някоя от така изброените неквалифицирани позиции, избират посредник и лицензирани фирми за социални услуги, предлагащи услугата „обучение“ или „цялостен курс“ за избраната длъжност. Надеждните посреднически фирми с достатъчно дълъг опит и добра репутация предлагат и допълнителни услуги относно подготовката на българите, предпочели Германия за новия им старт в живота, а именно езикови курсове. Някои от курсовете се провеждат на немска територия за по-бърза адаптация на имигрантите.

И ако трябва да завършим с още статистика, по данни на Българския лекарски съюз около 650 дипломирани лекари излизат годишно от българските медицински университети, като 450 от тях напускат страната, а от тях повече от 50% избират Германия.

2018-11-22