Формуляр А1

Формуляр А1


 


 
А1 е формуляр, с който се доказва приложимото законодателство за командированото в Германия лице. Удостоверение А1 може да се издаде с ретроактивен аспект, т.е. за стар период от време. А1 е формуляр, който се издава от компетентната институция на държавата-членка, на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България.


Този формуляр легализира пребиваването и работата в чужда държава, също така осигурява на командированите лица необходимата социална сигурност. Притежавайки формуляр А1 Вие можете да се чувствате защитени относно легалния Ви престой в Германия. Вашите близки, които остават в България, и които са съпричастни на Вашата съдба в Германия, също могат да са абсолютно спокойни и да не се притесняват за Вас. Формуляр А1 се издава от Национална агенция за приходите. Формуляр А1 се издава персонално за всеки командирован в Германия служител. За издаването му се грижи Вашият работодател. Вие нямате абсолютно никакви задължения относно издаването му. Оригиналът на формуляр А1 се съхранява от фирмата работодател. При желание от страна на командированото лице може да му се изпрати копие на формуляра по емейл.

Работейки в Германия посредством Euro Personal Service, за всеки командирован над 1 месец служител в Германия се издава формуляр А1. Обикновено А1 се издава до два месеца след началната дата на командироването.