Болногледач, легална работа в Германия


Изисквания

За кандидатстване за позицията „медицинска сестра” за работа в
Германия са нужни следните изисквания:

 

 • Актуална автобиография, в табличен вид, с данни за образованието и трудовия стаж, с дата и подпис (Европейски стандарт на CV)
 • Акт за раждане. (При промяна на името се изисква документ, който да удостоверява промяната )
 • Копие на личната карта или задграничния паспорт с доказателство за правото на пребиваване
 • Доказателство относно завършено в България или чужбина образование ( диплома, регистрация, справка за предмети и часове, и т.н.)
 • Сертификат за владеене на немски език минимум B2
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство за Работа в Германия
 • За започнали обучението си преди 01.01.2007 е необходимо Удостоверение съгласно Директива 2005/36/ЕС издадено от Министерството на здравеопазването за придобиване на образованието относно:
  • Еквивалентност на дипломата
  • 5 годишна професионална дейност по общи грижи: с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 7 години от издаването на удостоверението
  • 3-годишна професионална дейност по общи грижи с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 5 години от издаването на удостоверението.

 

 

Важни указания!

 1. Документите, които трябва да се представят, трябва да бъдат на езика на държавата от където са издадени и с превод на немски език, съответно в оригинал и копие или заверено копие. Оригиналите ще бъдат върнати след проверката. 
 2. Кандидата трябва да докаже, че разполага с необходимите познания по немски език за упражняването на професията. Извършва се интервю.
 3. Следвайте точно указанията за нужните документи!

 

Случаи на признаване на нужната квалификация:

 • Ако притежавате Диплома за висше образование на образователно квалификационна степен Бакалавър с професионална квалификация „Медицинска сестра” - Обучението в университета трябва да е започнало след 01.01.2007г.
 • Ако притежавате образователен документ за Медицинска сестра и сте започнали обучението преди посочената в дата (01.01.2007), трябва да представите допълнително Удостоверение от Министерство на Здравеопазването в държавата, в която сте завършили образованието. От това Удостоверение трябва да се вижда, че Вие сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално обучение съгласно чл.31 от Директива 2005/36/ЕС.
 • Ако минималните изисквания не са изпълнени, директното признаване на дипломата може да се извърши само, ако представите Удостоверение от Министерство на здравеопазването на държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали действително и законно в тази държава дейности като медицинска сестра по общите грижи, минимум три години през последните пет години преди издаването на удостоверението. Тези дейности трябва да са включвали пълната отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.
 • Ако сте завършили образование по общи медицински грижи, което е било започнало преди посочената дата(01.01.2007) и сте получили професионална квалификация, която не отговаря на посочената(Медицинска сестра), трябва да представите Удостоверение от компетентната служба(за България това е Министерство на здравеопазването) в държавата, в която сте завършили образованието. От това удостоверение трябва да се вижда, че сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално образование съгласно чл. 31 от Директива 2005/36/ЕС и че въз основа на това образование придобития образователен документ е еквивалентен на посочените в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС документи.
 • Ако образователния документ е еквивалентен на документите, посочени в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС, но образованието не отговаря на минималните изисквания, директно държавно признаване може да се извърши само, ако представите допълнително Удостоверение от компетентната служба в държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали в тази държава действително и законно дейност като медицинска сестра поне три години през последните пет години преди датата на издаване на удостоверението. Тези дейности трябва да включват пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.

Повече информация относно издаването на удостоверения от министерството на здравеопазването има на адрес : www.mh.government.bgЗа нас е важно Вашето мнение:

Г-жа С. Янева:

Г-жа С. Янева: „Доволна съм от организацията на фирма Юро Персонал Сервиз. Всичко, което е написано в договора се изпълнява. Заплатата се получава в определеното време. За в бъдеще пожелавам на фирмата да съумее с колегите си от Германия да осигурява работниците си там, където се намират! Желая на всички от фирмата успешна и ползотворна работа.“

Г-жа Н. Стефанова:

Г-жа Н. Стефанова: „Аз работя с Вас от 2008г. Макар и не постоянно с прекъсване, когато съм се обаждала и търсела работа при Вас, винаги сте се отзовавали коректно. За мен Вие сте коректна фирма. Затова работя с Вас.“

Г-жа И. Георгиева:

Г-жа И. Георгиева: „Като служител във Вашата фирма съм доволна като цяло от сътрудничеството ни. Информацията, която предоставяте за клиентите е точна и подробна, което улеснява нашата работа. При необходимост се отзовавате своевременно за разрешаване на даден проблем. Ще се радвам и за в бъдеще да продължи нашето сътрудничество!“

г-жа Колова:

г-жа Колова:

Здравейте приятели,
Искам да изкажа своята благодарност на Юро Персонал Сервиз и най-вече на Наталия Алексова и Драгомир Иванов затова, че в труден за мен момент ми помогнаха да се изправя и да се почувствам отново човек-ценен и уважаван.В момент на лъжи, корупция и непрекъснато заливаща ни информация за фирми менте, за ограбени и излъгани хора, аз имах късмета да попадна на тях.
Заминах на работа в Германия без да ми бъде поискан нито един лев.Условията за работа бяха повече от добри. Имах постоянна връзка с г-жа Алексова. След приключване на командировката заплата и осигуровки бяха по-рано от обещаното по сметката ми.
Освен това ми съдействаха за навременното получаване на необходими ми документи, за което не бяха длъжни да го правят.
Думите са малко за да Ви кажа колко наистина съм Ви благодарна И се надявам, че и за в бъдеще ще продължим да работим заедно.Г-н Р. Каменов:

Г-н Р. Каменов: „Фирмата е коректна , препоръчвам я на всички които искат да работят в тази сфера.“

Г-жа А. Стефанова:

Г-жа А. Стефанова: „Много съм доволна от стила Ви на работа. Имате лоялно и коректно отношение към нас. Заплатите се изплащат навреме и всичко е както пише в договора. Радвам се, че работим съвместно.“

Г-жа С. Керимова:

Г-жа С. Керимова: „Юро Персонал Сервиз е най-коректната и най-доходната фирма, в която съм работила до сега. Доволна съм от коректността и точността на Юро Персонал Сервиз."

Г-жа З. Тодорова:

Г-жа З. Тодорова: „Повече от шест години работя с Юро Персонал Сервиз. Коректни, точни и винаги на линия.“

Г-жа M. Георгиева:

Г-жа M. Георгиева:   „Здравейте приятели, Искам да споделя с Вас, че вече 7 години работя с фирма Юро Персонал Сервиз и съм много доволна от тях. Поради стечение на обстоятелствата трябваше да си потърся работа в ЕС. От Бюрото по труда ми предоставиха тази оферта и аз кандидатствах. И ето, вече 7 години работя легално в Германия и помагам на възрастните хора в тази страна. Плащат ми всички необходими осигуровки, тече ми трудов стаж и не се страхувам да се разхождам, понеже работя легално в страната с формуляр А1, който се изисква от Европейска спогодба между членките на ЕС. Ако сте в затруднено материално положение и няма за Вас работа в България, постъпете като мен, без да изменяте на страната си. Искрено се надявам, че ще ме последвате! Г-жа M. Георгиева“

г-жа Димка Костадинова:

г-жа Димка Костадинова: В продължение на почти година и половина работих с Юро Персонал Сервиз, от края на май 2014година до края на септември 2015година замествах титуляри в различни градчета, а и самата аз работих на редовно място във фирмата - изключително мили и сърдечни са хората от офиса в град София, изключително коректни като работодатели. От средата на ноември 2015година останах за постоянно в Германия и започнах работа в старчески дом, но както преди - така и сега винаги препоръчвам на мои познати Юро Персонал Сервиз като един много добър вариант за работа в Германия. На всички от офиса в София пожелавам много здраве и късмет, а на всичките си колеги, с които съдбата ме срещна из цяла Германия много здраве, късмет и търпение в работата, с която сме се захванали.

ПОСЕТЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK


ДОКУМЕНТИ