Болногледач, легална работа в Германия


Изисквания

За кандидатстване за позицията „медицинска сестра” за работа в
Германия са нужни следните изисквания:

 

 • Актуална автобиография, в табличен вид, с данни за образованието и трудовия стаж, с дата и подпис (Европейски стандарт на CV)
 • Акт за раждане. (При промяна на името се изисква документ, който да удостоверява промяната )
 • Копие на личната карта или задграничния паспорт с доказателство за правото на пребиваване
 • Доказателство относно завършено в България или чужбина образование ( диплома, регистрация, справка за предмети и часове, и т.н.)
 • Сертификат за владеене на немски език минимум B2
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство за Работа в Германия
 • За започнали обучението си преди 01.01.2007 е необходимо Удостоверение съгласно Директива 2005/36/ЕС издадено от Министерството на здравеопазването за придобиване на образованието относно:
  • Еквивалентност на дипломата
  • 5 годишна професионална дейност по общи грижи: с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 7 години от издаването на удостоверението
  • 3-годишна професионална дейност по общи грижи с пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за болния, в рамките на последните 5 години от издаването на удостоверението.

 

 

Важни указания!

 1. Документите, които трябва да се представят, трябва да бъдат на езика на държавата от където са издадени и с превод на немски език, съответно в оригинал и копие или заверено копие. Оригиналите ще бъдат върнати след проверката. 
 2. Кандидата трябва да докаже, че разполага с необходимите познания по немски език за упражняването на професията. Извършва се интервю.
 3. Следвайте точно указанията за нужните документи!

 

Случаи на признаване на нужната квалификация:

 • Ако притежавате Диплома за висше образование на образователно квалификационна степен Бакалавър с професионална квалификация „Медицинска сестра” - Обучението в университета трябва да е започнало след 01.01.2007г.
 • Ако притежавате образователен документ за Медицинска сестра и сте започнали обучението преди посочената в дата (01.01.2007), трябва да представите допълнително Удостоверение от Министерство на Здравеопазването в държавата, в която сте завършили образованието. От това Удостоверение трябва да се вижда, че Вие сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално обучение съгласно чл.31 от Директива 2005/36/ЕС.
 • Ако минималните изисквания не са изпълнени, директното признаване на дипломата може да се извърши само, ако представите Удостоверение от Министерство на здравеопазването на държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали действително и законно в тази държава дейности като медицинска сестра по общите грижи, минимум три години през последните пет години преди издаването на удостоверението. Тези дейности трябва да са включвали пълната отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.
 • Ако сте завършили образование по общи медицински грижи, което е било започнало преди посочената дата(01.01.2007) и сте получили професионална квалификация, която не отговаря на посочената(Медицинска сестра), трябва да представите Удостоверение от компетентната служба(за България това е Министерство на здравеопазването) в държавата, в която сте завършили образованието. От това удостоверение трябва да се вижда, че сте завършили образование, което отговаря на минималните изисквания за професионално образование съгласно чл. 31 от Директива 2005/36/ЕС и че въз основа на това образование придобития образователен документ е еквивалентен на посочените в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС документи.
 • Ако образователния документ е еквивалентен на документите, посочени в Приложение V № 5.2.2. от Директива 2005/36/ЕС, но образованието не отговаря на минималните изисквания, директно държавно признаване може да се извърши само, ако представите допълнително Удостоверение от компетентната служба в държавата, в която сте завършили образованието, от което да се вижда, че сте упражнявали в тази държава действително и законно дейност като медицинска сестра поне три години през последните пет години преди датата на издаване на удостоверението. Тези дейности трябва да включват пълна отговорност за планирането, организацията и изпълнението на грижите за пациента.

Повече информация относно издаването на удостоверения от министерството на здравеопазването има на адрес : www.mh.government.bgЗа нас е важно Вашето мнение:

Г-жа В. Ангелова:

Г-жа В. Ангелова: „Това, с което съвсем в началото фирма Юро Персонал Сервиз привлече вниманието ми е нейната доказана легитимност, богато предлагане на работни места, олекотена и бърза, но прецизна процедура за подбор на кадри и максимално бързо достигане до крайната цел. По-късно бях впечатлена от перфектната и безупречна организация на цялостната дейност на фирмата, както и от високия професионализъм и чувство за отговорност на ЮПС екипа. Лично за мен точните и компетентни консултации с госпожа Христоскова в различни ситуации са били безценна помощ и подкрепа в моята работа. Удовлетворена съм от професионалната си реализация, която постигнах благодарение на и чрез фирма Юро Персонал Сервиз. Имам работа с постоянен договор в Германия срещу достойно заплащане, пенсионно и здравно осигуряване. Чувствам се сигурна и защитена и пожелавам същите успехи на всички мои бъдещи колеги. На целия екип на ЮПС желая много здраве, нови хоризонти и нови творчески вдъхновения.“

Г-жа M. Георгиева:

Г-жа M. Георгиева:   „Здравейте приятели, Искам да споделя с Вас, че вече 7 години работя с фирма Юро Персонал Сервиз и съм много доволна от тях. Поради стечение на обстоятелствата трябваше да си потърся работа в ЕС. От Бюрото по труда ми предоставиха тази оферта и аз кандидатствах. И ето, вече 7 години работя легално в Германия и помагам на възрастните хора в тази страна. Плащат ми всички необходими осигуровки, тече ми трудов стаж и не се страхувам да се разхождам, понеже работя легално в страната с формуляр А1, който се изисква от Европейска спогодба между членките на ЕС. Ако сте в затруднено материално положение и няма за Вас работа в България, постъпете като мен, без да изменяте на страната си. Искрено се надявам, че ще ме последвате! Г-жа M. Георгиева“

Г-жа Л. Петрова:

Г-жа Л. Петрова: „За фирмата мога да кажа, че работи сериозно и отговорно. Съобразява се с исканията на работещите и им предлага подходяща за техния психологически профил работна среда, доколкото това е във възможностите й. Винаги съдейства при възникнал проблем и го отстранява своевременно. Изпълнява безапелационно задълженията си, упоменати в предварително подписания договор. Има сериозна организация по посрещането и настаняването при клиента и не на последно място, изплаща навреме трудовите възнаграждения.“

Г-жа С. Тодорова:

„Работя с Юро Персонал Сервиз от няколко месеца. Мнението ми за фирмата е, че са коректни в плащането, и което е не маловажно, осигуровките са на реалната заплата.“

Г-жа Ц. Желязкова:

Г-жа Ц. Желязкова: „Казвам се Цветанка Георгиева бях с Юро Персонал Сервиз на работа в Германия. Фирмата е точна и коректна. Защитава интересите на служителите си.“

Г-жа И. Стоянова:

„Здравейте! За периода на съвместната ни работа съм с изцяло положителни впечатления! Благодаря за коректността, навременната реакция и постоянния контакт! Всичко това заедно с професионалното отношение допринасят за спокойствието ми по време на работа!“

Г-жа Н. Стефанова:

Г-жа Н. Стефанова: „Аз работя с Вас от 2008г. Макар и не постоянно с прекъсване, когато съм се обаждала и търсела работа при Вас, винаги сте се отзовавали коректно. За мен Вие сте коректна фирма. Затова работя с Вас.“

Г-жа Б. Иванова:

Г-жа Б. Иванова: „От около 3 години работя в Юро Персонал Сервиз. Фирмата е коректна, държи на своите служители, проявява разбиране при възникнали проблеми, оказва подкрепа и съдействие . Редовно я препоръчвам на мои познати, които търсят работа в тази сфера.“

г-жа Димка Костадинова:

г-жа Димка Костадинова: В продължение на почти година и половина работих с Юро Персонал Сервиз, от края на май 2014година до края на септември 2015година замествах титуляри в различни градчета, а и самата аз работих на редовно място във фирмата - изключително мили и сърдечни са хората от офиса в град София, изключително коректни като работодатели. От средата на ноември 2015година останах за постоянно в Германия и започнах работа в старчески дом, но както преди - така и сега винаги препоръчвам на мои познати Юро Персонал Сервиз като един много добър вариант за работа в Германия. На всички от офиса в София пожелавам много здраве и късмет, а на всичките си колеги, с които съдбата ме срещна из цяла Германия много здраве, късмет и търпение в работата, с която сме се захванали.

Г-жа С. Павлова:

Г-жа С. Павлова:  „Уважаеми дами и господа, Работила съм посредством Юро Персонал Сервиз от есента на 2008 год., обслужвайки няколко клиентки в различни части на Германия. Използвам случая да изразя изключително добрите си впечатления от съвместната работа както в делово отношение (абсолютна коректност при поддържане на контакт и заплащане на труда), а така също оказване на морална човешка подкрепа при особено трудни клиенти, което е особено важно предвид характера на работата и географските измерения. Подчертавам, че не веднъж съм препоръчвала фирмата при различни поводи на хора, заинтересовани от такъв вид дейност, изтъквайки именно горе-споменатите положителни фактори.“

ПОСЕТЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK


ДОКУМЕНТИ